Zasady postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po urazie termicznym

Oparzenie termiczne jest jednym z najcięższych urazów dla człowieka i może skutkować licznymi dysfunkcjami narządu ruchu, wymagającymi kompleksowej rehabilitacji ruchowej. W pracy podjęto próbę standaryzacji postępowania usprawniającego u chorych po oparzeniu termicznym, leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Sposób postępowania został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z oparzonymi. Metoda obejmuje: leczenie ułożeniowe, kinezyterapię, fizykoterapię oraz stosowanie ubrań uciskowych.

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu oparzeń

Leczenie tlenem hiperbarycznym polega na zastosowaniu stuprocentowego tlenu o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Dynamiczny rozwój tej terapii przypada na ostatnie dziesięciolecia. W pracy przedstawiono zastosowanie terapii tlenem hiperbarycznym u chorych z oparzeniami.

Zastosowanie przygotowywanych w banku tkanek przeszczepów tkankowych i komórkowych w leczeniu oparzeń oraz ran przewlekłych

Bank Tkanek ma za zadanie przygotować przeszczepy komórek naskórka (keratynocyty) i skóry właściwej (fibroblasty), a także przeszczepy tkankowe: allogenicznej skóry i owodni ludzkiej. Allogeniczne biostatyczne przeszczepy skóry stanowią doskonały materiał tkankowy, stosowany w leczeniu pacjentów oparzonych i z ranami przewlekłymi. Przeszczepy te są wykorzystywane w leczeniu ciężko oparzonych osób do czasowego zaopatrywania ran, jako alternatywa dla opatrunków tradycyjnych. W przypadku chorych, u których dochodzi do uszkodzenia więcej niż 60% powierzchni ciała, jedyną skuteczną metodą leczenia jest wykonanie przeszczepów komórek wyhodowanych in vitro z ich własnej skóry. Leczenie ran za pomocą przeszczepu naskórka polega na izolacji dwóch linii komórkowych (keratynocytów i fibroblastów) oraz kilkutygodniowym namnożeniu, po którym następuje przygotowanie ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji w koncentracie bogatoleukocytarno-płytkowym z czynnikami wzrostu (PLRG).

Dwudziestolecie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Obecnie jest także jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. W niniejszej pracy przedstawiono historię Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Evereth Publishing