Brachysyndactyly–hypospadiasis and other untypical correlation of the congenital hand deformities


Anna Chrapusta1,2 | Jacek Puchała1

1 Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń – Dziecięce Centrum Oparzeniowe Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

2 Oddział Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Oddział Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, ul. Oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 82 91, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 04.11.2011

Zaakceptowano: 15.03.2012

Leczenie Ran 2012;9(1):11–14

Streszczenie: Elektrostymulacja wysokonapięciowa (EWN) jest nowoczesną metodą stosowaną w procesie leczenia trudno gojących się ran i owrzodzeń, a także eksperymentalną formą leczenia obrzęków w przebiegu różnych urazów narządu ruchu. Celem pracy było przedstawienie wpływu elektrostymulacji wysokonapięciowej w procesach leczenia oraz omówienie parametrów zabiegowych dla poszczególnych przypadków. Dokonano przeglądu dotychczasowej wiedzy na temat efektów biologicznych działania EWN, które można podsumować następująco: 1. Prawidłowe zastosowanie elektrostymulacji przyspiesza oczyszczanie ran z tkanek martwiczych, likwiduje ogniska zapalne i ropne. 2. EWN pobudza proces ziarninowania i naskórkowania, co skutkuje skróceniem czasu gojenia się ran. 3. Wczesne zastosowanie EWN w leczeniu świeżych obrzęków ogranicza ich rozmiary.

Słowa kluczowe:elektrostymulacja wysokonapięciowa | leczenie obrzęków | leczenie odleżyn | leczenie ran

Abstract: High Voltage Stimulation (HVS) is a modern method applied for the treatment of hard-to-heal wounds and ulcers, moreover it is the experimental method for oedemas therapy in the course of motor organ different injuries. The aim of the study is to present the impact of high voltage stimulation on medical treatment process, and to discuss parameters for particular procedures. Additionally, the authors retrospectively search the current medical literature for biological effect of HVS, which can be summarized as follows: 1. Proper application of HVS accelerates wound cleaning process, eliminating necrotic tissue, inflammation and purulent foci. 2. HVS stimulates granulation and epidermisation processes effective in shortening the wound healing time. 3. HVS early applying in the management of oedema reduce its diameters.

Key words: bedsores therapy | High Voltage Stimulation | oedemas therapy | wound treatment


Udostępnij

Evereth Publishing