Colonization of the gastrointestinal tract in neonates and the influence of factors changing gut microbiot a on human health

Iwona Jańczewska | Iwona Domżalska-Popadiuk

Klinika Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ Iwona Jańczewska, Klinika Neonatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1A, 80-402 Gdańsk

Wpłynęło: 13.09.2016

Zaakceptowano: 28.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016053

Forum Zakażeń 2016;7(6):443–448

Streszczenie: Mikrobiota jelitowa wpływa na wiele aspektów ludzkiej fizjologii. Zawiera geny, które nie występują w komórkach ssaków, a mimo to są niezbędne do utrzymania zdrowia. Rodzaj mikroflory nabytej we wczesnym okresie życia jest krytyczny dla rozwoju odpowiedzi immunologicznej i tolerancji pokarmowej. Kolonizacja przewodu pokarmowego przez niekorzystne dla organizmu drobnoustroje prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita i stymuluje odpowiedź zapalną, a w dalszych okresach życia – rozwój chorób alergicznych i autoimmunologicznych. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem prebiotyków i probiotyków w celu prewencji rożnych schorzeń. Jakkolwiek wyniki badań pozostają niejednoznaczne co do ich skuteczności, w profilaktyce alergii w wytycznych GLAD-P z 2015 roku sugeruje się, iż stosowanie probiotyków może przynieść korzystny efekt w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia atopowego zapalenia skory. Przyjmowanie probiotyków zalecane jest: u kobiet w ciąży, jeśli potomstwo jest w grupie ryzyka wystąpienia alergii; u kobiet karmiących piersią dzieci z grupy ryzyka wystąpienia alergii oraz u dzieci z grupy ryzyka wystąpienia alergii.

Słowa kluczowe: alergia, kolonizacja postnatalna, martwicze zapalenie jelit, mikrobiota jelitowa, noworodek, probiotyki

Abstract: Gut microbiota influences many aspects of human physiology. Contains genes that do not occur in mammals’ cells, but still are necessary to maintain health. Early microbiota colonization is critical for development of immune response and oral food tolerance. Inappropriate colonization of the gastrointestinal tract leads to mucous membrane alteration, modulates inflammatory systemic response and influences development of sensitization and autoimmune diseases. Probiotics and prebiotics therapies represent a hopeful way to prevent various disorders. However, current evidences and their effectiveness remain ambiguous, 2015 GLAD-P guidelines suggest that using probiotics for allergy prevention may benefit in decreasing the risk of eczema. Therefore, the guidelines suggest using probiotics in pregnant women at risk of having an allergic child, at breastfeeding women having child at high risk of developing allergy and at infants at high risk of developing allergy.

Key words: allergy, gut microbiota, necrotizing enteroco litis, neonate, postnatal colonization, probiotics

Udostępnij

Evereth Publishing