Klebsiella pneumoniae as a serious threat to burn units patients

Małgorzata Makowska | Anna Chrapusta | Beata Śpiewak | Agnieszka Ciepałowicz

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 02.12.2016

Zaakceptowano: 22.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016023

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):103–107

Streszczenie: Klebsiella pneumoniae jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych patogenów szpitalnych. Pałeczki Klebsiella są odpowiedzialne za 3–8,5% zakażeń szpitalnych, najczęściej pod postacią zakażeń: krwi, rany, układu oddechowego oraz moczowego. Infekcje te stanowią wyzwanie dla klinicystów, ponieważ sprawiają trudności w leczeniu. Ma to związek z rosnącą z roku na rok ilością izolatów Klebsiella spp. opornych na coraz większą liczbę dostępnych antybiotyków. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój lekooporności tej bakterii związany z wytwarzaniem tzw. beta-laktamaz, szczególnie o aktywności karbapenemaz. Należy podkreślić rolę biofilmu jako mechanizmu, za pomocą którego pałeczki Klebsiella kolonizują urządzenia medyczne, przez co stają się przyczyną ciężkich zakażeń szpitalnych. Wielolekooporność pałeczek z rodziny Klebsiella spp. stanowi poważny problem w skali globalnej, wymagający współpracy mającej na celu poprawę obecnych standardów profilaktyki oraz monitorowania zakażeń.

Słowa kluczowe: beta-laktamazy, biofilm, lekooporność, zakażenie szpitalne

Abstract: Klebsiella pneumoniae is currently one of the most dangerous pathogens for inpatients. Klebsiella pneumoniae is responsible for 3–8.5% of hospital-acquired infections, mostly manifesting as blood, wound, respiratory and urinary-tract infections. Those infections are challenging for the clinicians due to a poor treatment response resulting from resistance to several available antibiotics. In recent years it has been observed that drug resistance of Klebsiella pneumoniae strains develops dynamically. This results from their ability to synthetize various kinds of extended-spectrum beta-lactamases, especially carbapenemases. Furthermore, these strains form a biofilm on the surfaces of medical devices, which may also lead to life- threatening nosocomial infections. Multidrug-resistant strains of Klebsiella pneumoniae are a global issue which requires an interdisciplinary approach encompassing prevention of hospital-acquired infections and infection supervision programs.

Key words: antibiotic resistance, beta-lactamases, biofilm, drug resistancy, nosocomial infections

Udostępnij

Evereth Publishing