Recommendations for Antibiotic Stewardship Program with particular emphasis on guidelines for microbiology tests and their implementation in Polish hospitals

Anna Tomaszkiewicz1 | Jadwiga Wojkowska-Mach2

1 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2 Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

⇒ Anna Tomaszkiewicz, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Wpłynęło: 10.02.2017

Zaakceptowano: 07.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017010

Forum Zakażeń 2017;8(2):85–88

Streszczenie: Mimo eliminacji wielu chorób zakaźnych dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych oraz znacznej poprawie warunków higienicznych, pozostają one nadal w centrum zainteresowania zdrowia publicznego, a narastająca lekooporność drobnoustrojów wciąż jest jednym z najważniejszych problemów nowoczesnej medycyny. Główną przyczyną lekooporności nabytej jest nieracjonalna antybiotykoterapia oraz duże zużycie antybiotyków. W maju 2016 roku ukazały się nowe wytyczne, opracowane przez ekspertów IDSA, SHEA i PIDS, dotyczące zarządzania lekami przeciwdrobnoustrojowymi. Rekomendacje mają za zadanie racjonalizację, a przez to ograniczenie stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Spośród 27 wskazówek zaproponowanych przez IDSA, w niniejszej pracy wybrano i omówiono te, które zostały określone przy pomocy systemu GRADE jako silne rekomendacje oraz te, które dotyczą badań mikrobiologicznych. Ponadto przedstawiono dotychczasowe próby wdrożenia tych zasad w polskich szpitalach.

Słowa kluczowe: Antibiotic Stewardship Program, antybiotyki, leczenie zakażeń

Abstract: Despite the elimination of many infectious diseases by means of vaccinations (mandatory and recommended) and significant improvement in hygiene, infectious diseases remain in the focus of public health, and increasing drug resistance remains one of the major problems of modern medicine. The most important source of acquired drug resistance is irrational antibiotic therapy and high consumption of these drugs. In 2016 the guidelines on antibiotic treatment were elaborated by a multidisciplinary team of experts in the Infectious Diseases Society of America, the Society for Healthcare Epidemiology of America and the Pediatric Infectious Diseases Society. These guidelines were formulated to rationalize antibiotic administration and thus, reduce its overall utilization. This article presents all guidelines classified as “strong” according to the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE ) and the guidelines concerning microbiological testing. Furthermore, this article describes the attempt to implement these guidelines in Polish hospitals until now.

Key words: Antibiotic Stewardship Program, antibiotics, treatment of infections

Udostępnij

Evereth Publishing