Use of Flucytosine in the therapy of invasive fungal infections

Beata Sulik-Tyszka1 | Marta Wróblewska1, 2

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78

Wpłynęło: 20.03.2017

Zaakceptowano: 31.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017017

Forum Zakażeń 2017;8(2):89–92

Streszczenie: W ciągu ostatnich lat pojawiły się nowe leki przeciwgrzybicze oraz modyfikacje preparatów starszej generacji, zmniejszające potencjalnie ich toksyczność. Trudności terapeutyczne w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IZG ) nadal jednak są związane z: pojawianiem się nowych gatunków grzybów chorobotwórczych dla człowieka, zróżnicowaniem biodostępności leków przeciwgrzybiczych oraz ich toksycznością, występowaniem interakcji z innymi grupami leków, a także z brakiem postaci doustnych lub pozajelitowych. Flucytozyna jest lekiem przeciwgrzybiczym należącym do grupy antymetabolitów. Jej mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy kwasów nukleinowych poprzez tworzenie toksycznych fluorowych antymetabolitów pirymidyny. Flucytozyna jest skutecznym lekiem zalecanym w skojarzonej terapii uogólnionej kandydozy, kryptokokozy i chromoblastomikozy. W terapii kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i ciężkiej układowej kandydozy zaleca się stosowanie leczenia skojarzonego z amfoterycyną B.

Słowa kluczowe: flucytozyna, inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie

Abstract: Recent years showed the development of new antimycotic agents and modified old generation drugs, which are potentially less toxic. Difficulties in therapy of fungal infections are a result of the emergence of new species of pathogenic fungi, varying bioavailability of antimycotic agents, their toxicity, interactions with other medications, as well as lack of oral or parenteral formulations of already available agents. Flucytosine is an agent classified as part of the antimetabolite group. Its mechanism of action involves inhibition of nucleic acid synthesis by forming toxic fluorinated antimetabolites of pyrimidine. Flucytosine is effective in combined therapy of generalised candidosis, cryptococcosis and chromoblastomycosis. In treatment of cryptococcal meningitis and severe systemic candidosis, a combined therapy with amphotericin B is recommended.

Key words: flucytosine, invasive fungal infections, therapy

Udostępnij

Evereth Publishing