Application of silver sulfathiazole in decubitus ulcer treatment – a case report

Mirosława Dzikowska, Katarzyna Wojtas , Maria Kózka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Mirosława Dzikowska, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków, e-mail: miroslawa.dzikowska@uj.edu.pl

Wpłynęło: 30.04.2017

Zaakceptowano: 16.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017010

Leczenie Ran 2017;14(2):71–75

Streszczenie: Odleżyny, ze względu na wielopłaszczyznowość patogenezy i trudności związane z leczeniem, wciąż stanowią wyzwanie dla zespołu terapeutycznego. Terapia obejmuje zarówno stosowanie preparatów miejscowych, jak i prowadzenie działań ogólnoustrojowych. Naukowo dowiedziono skuteczności srebra w leczeniu ran odleżynowych. Celem pracy było przedstawienie zastosowania sulfatiazolu srebrowego w leczeniu miejscowym odleżyn u dwóch pacjentek hospitalizowanych w 2014 roku na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii oraz na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. W postępowaniu leczniczym wykorzystano: klasyfikację odleżyn według Thorrance’a, tzw. kolorowy system klasyfikacji ran przewlekłych, skalę ADL oraz wskaźnik BMI. W wyniku zastosowania preparatu srebra (krem Argosulfan®) uzyskano ziarninowanie łożyska ran odleżynowych. Wykorzystanie preparatu ze srebrem oraz wdrożenie działań zgodnych z koncepcją TIME wpływa na zwiększenie szansy wyleczenia odleżyn.

Słowa kluczowe: leczenie, odleżyna, preparaty srebra

Abstract: Decubitus ulcers still pose a challenge for therapeutic teams due to their multiform pathogenesis and difficult treatment. The treatment includes both application of local and systemic pharmaceuticals. The effectiveness of silver in decubitus ulcer treatment has been scientifically proven. The aim of this paper was to assess the efficacy of silver sulfathiazole in local treatment of decubitus ulcers in two patients hospitalized at conservative wards. The research pertains to patients hospitalized in 2014 at the Internal Diseases and Allergology Ward and the Intensive Cardiologic Care Unit – part of a Cardiology Ward J. Dietl Specialist Hospital in Krakow. The following tools were used during this research: Torrance scale for ulcer degree assessment, which is a color based classification system for chronic wounds, ADL scale and BMI index. As a result of silver sulfathiazole being applied with Argosulfan® cream, improvement in the wound was observed through an increase of granulation tissue. Application of pharmaceuticals containing silver along with implementation of the TIME concept increases the possibility of successful decubitus treatment.

Key words: decubitus ulcer, silver pharmaceuticals, treatment

Udostępnij

Evereth Publishing