Saints Cosma and Damian – the silverless ones

Olga Łach1, Jakub Wojnarowicz1, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2, Marek Kucharzewski3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01

Wpłynęło: 08.05.2017

Zaakceptowano: 27.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017013

Leczenie Ran 2017;14(2):77–81

Streszczenie: Wielu świętych jest patronami osób z różnymi chorobami. W pracy autorzy przedstawili życie świętych braci – Kosmy i Damiana – patronów chorych z przeszczepami oraz transplantologii.

Słowa kluczowe: święci Kosma i Damian, transplantologia

Abstract: Various diseases have their own patron saints. In this article, the authors present the biography of two brothers saint Cosmas and saint Damian – patron saints of transplant patients and transplantology.

Key words: Saints Cosmas and Damian, transplantology

Udostępnij

Evereth Publishing