Extraluminal and intraluminal catherer-relaed bloodstream infections – selected components of prevention

Przemysław Lenartowicz, Joanna Rudek

3M Poland Sp. z o.o.
Przemysław Lenartowicz 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.lenartowicz@mmm.com

Wpłynęło: 18.07.2017

Zaakceptowano: 14.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017015

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):105–108

Streszczenie: Etiologia zakażeń krwi związanych ze stosowaniem cewników naczyniowych (CRBSI) jest tematem wielu badań. Droga zewnątrzkanałowa jest podstawową drogą nabywania infekcji w początkowym okresie utrzymywania wkłuć centralnych, natomiast droga zewnątrzkanałowa dominuje w przypadku dłuższego utrzymywania cewników. Źródła zakażeń są różne w przypadku obu tych dróg, ich prewencja wymaga wykorzystywania odmiennych rozwiązań, ale powinny być one stosowane zawsze razem – tak, aby zminimalizować ryzyko CRBSI. Wytyczne INS zapewniają kompleksowe rozwiązania wpływające na zmniejszenie częstości występowania infekcji związanych z cewnikiem naczyniowym.

Słowa kluczowe: antyseptyka, cewniki naczyniowe, droga wewnątrzkanałowa, droga zewnątrzkanałowa, korki dezynfekujące, łączniki bezigłowe, prewencja

Abstract: The etiology of catheter-related bloodstream infections (CRBSI) is the subject of many studies. The extraluminal route is the primary route of infection during the initial period of central venous retention, while the intraluminal route dominates when catheters are maintained for a longer period of time. Sources of infection differ between the groups, as do prevention principles, however the latter have to be implemented together. INS guidelines provide comprehensive solutions that reduce the risk of CRBSI.

Key words: antiseptics, disinfecting caps, extraluminal route, intraluminal route, intravascular catheters, needleless connectors

Udostępnij

Evereth Publishing