Sterilization of medical devices in the validated process

Elżbieta Kutrowska

Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, e-mail: ekutrowska@wp.pl

Wpłynęło: 29.06.2017

Zaakceptowano: 12.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017036

Forum Zakażeń 2017;8(4):311–315

Streszczenie: Termin „walidacja” związany jest z systemami jakości stosowanymi w procesach  produkcyjnych, usługach i badaniach naukowych. Odnosi się do wykazywania i dokumentowania  faktu, że dany proces jest zgodny z ustalonymi wcześniej specyfikacjami i prowadzi  do uzyskania wyrobu, wyników badań lub usługi o określonej jakości.
Słowa Kluczowe: sterylizacja, walidacja procesu sterylizacji, wyroby medyczne

Abstract: The term “validation” is connected with quality assurance systems used in production  processes, services and scientific research. It means to demonstrate and to document that  the process is always compliant with predetermined specifications and always leads to obtaining  a product, research result or service of a certain quality.
Key Words: medical devices, sterilization, sterilization process validation

Udostępnij

Evereth Publishing