Brachyterapia o dużej mocy dawki (HDR) połączona z leczeniem chirurgicznym jako efektywna kombinacja w leczeniu keloidów – doświadczenia własne

Kalapurmat N. Manjunath1 | Mysore S. Venkatesh1 | Shetty Roshan1 | Koushik Keerthi2 | Charith Alva Raam2

1 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, M.S. Ramaiah Medical College, India
2 Department of Radiotherapy, M.S. Ramaiah Medical College, India

Kalapurmat N. Manjunath Department of Plastic and Reconstructive Surgery, M.S. Ramaiah Medical College, MSR Nagar, MSRIT Post, Bangalore – 560054, India, e-mail: drknmanjunath@gmail.com

Received: 20.06.2017

Accepted: 30.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):75-80

Abstract: Aim The aim of this study is to study the treatament efficacy of surgical excision of keloids with postoperative high dose-rate (HDR) brachytherapy. Material and methods Between January 2013 and April 2016, 30 patients with 42 keloids were treated with excision of the keloid scar followed by postoperative HDR brachytherapy. Patients were followed-up after 10 days, 3 months and 6 months. Patient satisfaction and recurrence of keloids were measured. Results No patient had symptoms of any recurrence, but 4 had unacceptable results (score of more than 3). Conclusions Surgical excision with postoperative high-dose rate brachytherapy is effective in preventing recurrence of keloid scars. It also provides cosmetically acceptable results. However, the cost involved in such treatment is a hindrance on the Indian subcontinent.

Key Words: high-dose rate brachytherapy, keloids, surgical excision

Streszczenie: Cel Celem niniejszego badania była analiza skuteczności połączenia chirurgicznego wycięcia keloidów z pooperacyjną brachyterapią o dużej mocy (HDR). Materiał i metody W okresie pomiędzy styczniem 2013 roku a kwietniem 2016 roku 30 pacjentów, u których łącznie wykryto 42 bliznowce, zostało poddanych leczeniu, które obejmowało wycięcie zmiany oraz pozabiegową brachyterapię. Badane osoby zgłaszały się na wizyty kontrolne po 10 dniach, 3 miesiącach i 6 miesiącach od terapii. W niniejszym badaniu mierzono satysfakcję pacjentów z wyników leczenia oraz ilość nawrotów zmian. Wyniki U żadnego z chorych nie zaobserwowano nawrotu choroby, jednak u czterech odnotowano niesatysfakcjonujący wynik leczenia (wynik większy niż 3). Wnioski Chirurgiczne wycięcie połączone z pooperacyjną brachyterapią HDR jest skuteczną metodą zapobiegania nawrotom bliznowców. Technika ta zapewnia estetycznie  akceptowalne rezultaty, jednak koszty leczenia są zbyt wysokie jak na realia subkontynentu indyjskiego.
Słowa kluczowe: brachyterapia o dużej mocy, keloidy, wycięcie chirurgiczne

Udostępnij

Evereth Publishing