Iwona Cielniak, Ewa Siwak


Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 kwietnia 2017 roku zakażenie HIV stwierdzono u 21 672 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie naszego kraju. Wśród wszystkich zarejestrowanych chorych znajdowało się co najmniej 30% zakażonych na skutek używania narkotyków. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie. Wirus należy do rodziny Flaviviridae, z pojedynczą nicią RNA w genomie. Zakażenie HCV najczęściej występuje na drodze stosowania dożylnych substancji odurzających, kontaktu z krwią Iwona Cielniak, Ewa Siwak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii ombitaswir/parytaprewir/rytonawir±dazabuwir±rybawiryna u chorych z koinfekcją HIV/HCV – od badań klinicznych do real-life i produktami krwiopochodnym oraz kontaktów seksualnych. Podobna droga transmisji wirusa HIV i HCV powoduje, że w wielu regionach świata w populacji zakażonej HIV częściej występuje ostre i przewlekłe zakażenie HCV. Częstość występowania HCV w populacji z koinfekcją HCV/HIV jest szacowana na około 33%, w tym od około 7% w grupie MSM (ang. men who have sex with men) do nawet 75% wśród narkomanów. Po przeanalizowaniu danych epidemiologicznych badania kohortowego EuroSIDA w grupie pacjentów z koinfekcją HIV/HCV, stwierdzono dominację genotypu 1 HCV (53%), z częstszym występowaniem u płci męskiej i z wyższym poziomem wiremii HCV [3]. Genotyp (G) 1b stwierdzono u 77,4% chorych, 1a – 2%, G2 – 0,1%, G3 – 13,8%, G4 – 4,9%, G6 – 0,09%; zakażenia mieszane odnotowano u 1,6% chorych.


Udostępnij

Evereth Publishing