Monika Aleksy-Polipowska


Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej, Szpital św. Kamila w Tarnowskich Górach

Pacjentka (lat 26) z raną oparzeniową V palca ręki prawej, powstałej na skutek porażenia prądem elektrycznym. Do wypadku doszło w dniu 03.05.2017 roku podczas wykonywania prac gospodarczych. Kobieta zgłosiła się na konsultację w ramach pomocy doraźnej. Rozpoznano oparzenie głębokie pośredniej grubości w stopniu IIb. Pacjentka zostałą wypisana do domu z zaleceniem stosowania opatrunków gazowych z Argosulfanem®.


Udostępnij

Evereth Publishing