Grażyna van Deurse


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Kobieta (lat 75) przyjęta do Poradni Chirurgii Naczyniowej z powodu owrzodzenia zlokalizowanego na lewym podudziu. Rana powstała w 1999 roku na skutek ukąszenia owada. Pacjentka była leczona w różnych poradniach dermatologicznych, chirurgii ogólnej i u lekarza rodzinnego. Miejscowo stosowano antybiotyki w aerozolach, maści, przymoczki z Rivanolu®. Do przemywania rany używano wody utlenionej. Nigdy wcześniej chorej nie zostało wykonane badanie Duplex Scan.


Udostępnij

Evereth Publishing