Michał Krzymiński, Wioletta Trela


Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi

Pacjentka (lat 68) – obciążona następującymi schorzeniami: nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, hipercholesterolemią oraz wieloletnim nikotynizmem – została przyjęta do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi z powodu ropowicy ramienia i przedramienia lewego. Kobieta trzy dni wcześniej była konsultowana w Izbie Przyjęć przez ortopedę z powodu zastarzałego urazu lewego stawu łokciowego (chora nie potrafiła sprecyzować mechanizmu urazu). Wówczas zaobserwowano miernie wzmożone ucieplenie okolicy stawu łokciowego z drobnymi ranami w okolicy wyrostka łokciowego. Rany przepłukano, zastosowano opatrunki z chlorheksydyną, włączono empiryczną antybiotykoterapię doksycykliną (100 mg 2× dziennie). Następnie pacjentkę skierowano do dalszego leczenia w Poradni Chirurgicznej.


Udostępnij

Evereth Publishing