Urszula Jakubowska


Samodzielna Prywatna Praktyka Pielęgniarska w Białymstoku

Mężczyzna (lat 54) z ostrą białaczką limfoblastyczną z ropowicą śródręcza ręki prawej, w trakcie antybiotykoterapii zgodnej z antybiogramem. Podczas wizyty w dniu 17 sierpnia 2017 roku dokonano oceny stanu rany ręki prawej. Na powierzchni śródręcza z nieznanych przyczyn rozwinęła się zmiana martwicza. Obszar zmiany w dniu oceny obejmował prawie całą powierzchnię śródręcza i był połączony z nadgarstkiem przetoką. Powierzchnia pokryta była czarną martwicą oraz martwicą żółtą rozpływną, obejmującą pełną grubość skóry. Rana została umyta pianką oczyszczająco-pielęgnującą Esemtan®, a następnie zlana obficie roztworem sterylnym 0,9% NaCl. Zabieg lawaseptyki wykonano z zastosowaniem preparatu Octenilin® w płynie, powtarzając aż do widocznego usunięcia tkanek nekrotycznych. Następnie wykorzystano opatrunek UrgoClean® Ag na powierzchnię rany oraz w przetokę, która łączyła się z nadgarstkiem. Ze względu na obfity wysięk dodatkowo zabezpieczono ranę opatrunkiem piankowym UrgoTul® Absorb. Antybiotykoterapia została utrzymana zgodnie z antybiogramem. Pacjentowi zalecono uzupełnienie diety o Cubitan® – ze względu na zwiększoną zawartość argininy, cynku i selenu.


Udostępnij

Evereth Publishing