The value of clinical nutrition in the wound healing


Stanisław Kłęk

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, Tel./Fax: (12) 444 65 26
Wpłynęło: 20.12.2013

Zaakceptowano: 15.01.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013018

Leczenie Ran 2013;10(4):95–99

Streszczenie: Gojenie ran jest złożonym procesem, który może zostać zaburzony przez wiele czynników działających zarówno ogólnoustrojowo, jak i lokalnie. Jednym z czynników mających wpływ na gojenie ran jest niedożywienie. Z tego powodu leczenie żywieniowe, które może być prowadzone różnymi drogami, powinno stanowić niezbędny element kompleksowej opieki nad pacjentem. Ocenę stanu odżywienia należy przeprowadzać u każdego chorego, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń – włączyć leczenie żywieniowe. Obecnie za metodę z wyboru uważa się żywienie dojelitowe, polegające na podawaniu przemysłowych diet w formie doustnej lub przez zgłębnik.

Słowa kluczowe: gojenie ran | leczenie żywieniowe | żywienie dojelitowe

Abstract: Wound healing is a complex process, which can be influenced by several internal and external factors. Malnutrition represents one of those, hence the nutritional support, either enteral or parenteral, should become a part of the treatment. Nutritional screening must be performed in every patients and, in case of malnutrition, nutrition should be initiated. Enteral nutrition is a method of choice nowadays. It can be performed with the use of oral diets or tube feeding. Key words: clinical nutrition | enteral nutrition | wound healing


Udostępnij

Evereth Publishing