Is it possible to develop an effective HIV vaccine?

Aleksandra Witkowska1 | Agata Kierepa2 | Iwona Mozer-Lisewska2

1 Studenckie Towarzystwo Naukowe Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Aleksandra Witkowska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Tel.: 61 873 93 76, Fax: 61 877 36 87, e-mail: alek.witkowska@gmail.com

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 15.02.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017074

Forum Zakażeń 2018;9(1):27–32

Streszczenie: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) wciąż pozostaje poważnym problemem zdrowia publicznego. Od początku trwania epidemii opracowano ponad 40 leków antyretrowirusowych, jednak wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa (HAART) posiada pewne ograniczenia, takie jak: problemy z adherencją chorych do wieloletniej terapii, krótko- i długoterminowe skutki uboczne, interakcje lekowe, wysokie koszty i możliwość pojawienia się oporności na leki. Ponadto HAART nie daje możliwości całkowitego wyleczenia z infekcji HIV, a przerwanie terapii prowadzi do szybkiego wzrostu wiremii. Z kolei profilaktyka przedekspozycyjna, wdrożona po raz pierwszy w 2012 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie rekomendowana także w Polsce, mimo że wysoce skuteczna, wymaga przyjmowania kosztownych i nieobojętnych dla zdrowia leków. W związku z powyższym niezbędne jest opracowanie skutecznej szczepionki przeciw wirusowi HIV. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki najważniejszych, przeprowadzonych dotychczas prób skuteczności testowanych szczepionek.

Słowa kluczowe: AIDS, HIV, rozwój szczepionki, zapobieganie

Abstract: Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) remains a public health problem. Since the beginning of the epidemic more than 40 antiretroviral drugs have been developed, however highly active antiretroviral therapy (HAART) has certain limitations, such as problems with adherence to long-term therapy, short- and long-term side effects, drug interactions, high costs and the possibility of drug resistance. In addition, it does not provide the possibility of a complete cure of the HIV infection and discontinuation of therapy leads to rapid increase of viremia. Pre-exposure prophylaxis, implemented for the first time in 2012 in the United States and now also recommended in Poland, although highly effective, requires the administration of costly drugs which have numerous side effects. It is essential to develop an effective vaccine against HIV. In this review, the results of the most important efficacy trials of vaccines are being presented.

Key words: AIDS, HIV, prevention, vaccine development

Udostępnij

Evereth Publishing