Infection monitoring

Grzegorz Dubiel1, 2 | Aleksander Deptuła3, 4

1 Zespół Kontroli Zakażeń Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
3 Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
4 Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Aleksander Deptuła Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Poznań, Tel.: 52 585 43 92, e-mail: deptula.aleksander@gmail.com

Wpłynęło: 07.08.2018

Zaakceptowano: 17.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018044

Forum Zakażeń 2018;9(4):209–212

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono rys historyczny rozwoju kontroli zakażeń w Polsce i na świecie oraz historię monitorowania zakażeń w Polsce. Omówiono najważniejsze publikacje z ostatnich lat, oparte na analizie polskich danych, programy monitorowania zakażeń funkcjonujące w wybranych krajach oraz założenia, na których powinny opierać się współczesne programy monitorowania zakażeń w szpitalach na szczeblu regionalnym i krajowym.

Słowa kluczowe: kontrola zakażeń, monitorowanie zakażeń, profilaktyka zakażeń

Abstract: This paper presents the history of infection control both in Poland and around the world, as well as the history of infection monitoring in Poland. The following have been discussed: the most important recent publications, which were based on analysis of data gathered in Poland; information on infection monitoring programs functioning in certain countries; and the core principles on which contemporary national and regional infection monitoring programs implemented in hospitals should be built on.

Key words: infection control, infection monitoring, infection prophylaxis

Udostępnij

Evereth Publishing