Proste schematy tworzenia pracy naukowej

W najnowszym artykule na portalu Evereth News opublikowaliśmy proste schematy tworzenia prac naukowych: pracy oryginalnej, poglądowej i opisu przypadku. Zachęcamy do zapoznania się i używania tych materiałów w celu rozwoju zawodowego. Jeśli chcieliby Państwo opublikować swoją pracę naukową w którymś z naszych czasopism, prosimy o kontakt: kontakt@new.evereth.pl.

Z roku na rok obserwujemy wzrost aktywności pielęgniarek w tworzeniu prac naukowych. To ważne nie tylko dla samych autorów prac, ale przede wszystkim dla całego środowiska medycznego, które może czerpać z doświadczenia innych praktyków.

– Czy pielęgniarki powinny pisać prace naukowe? Zdecydowanie tak! – powiedziała Mariola Piotrowska, Prezes Zarządu wydawnictwa Evereth Publishing. Pielęgniarstwo w dzisiejszych czasach to już nie rzemieślniczy zawód w szerokim pojęciu, lecz odrębny zespół dyscyplin naukowych. Dzisiejsza pielęgniarka to w większości niezależny pracownik posiadający specjalistyczne wykształcenie i stopień naukowy, a środowisko pielęgniarskie ma w swoim portfolio wiele naukowych czasopism dedykowanych specjalistycznym grupom i problemom – dodaje Mariola Piotrowska.

– Przykładem tu może być pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki pt. „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opieki” , gdzie na łamach poza ośrodkowymi pracami naukowymi działa prężnie Grupa Robocza ds. Praktyki, opracowująca wytyczne i zalecenia oparte na EBM – mówi Mariola Piotrowska, wydawca z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży medycznej. Innym przykładem jest czasopismo naukowe „Leczenie Ran”, gdzie problematyka mocno lokuje rolę pielęgniarki zarówno w interdyscyplinarnym zespole leczniczym, jak i badawczym. Przykładów można tu mnożyć wiele. Praktyka pielęgniarska nie istnieje bez nauki, to dwa mocno sprzężone ze sobą ogniwa dające całokształt tej dziedziny, a ważną częścią pracy pielęgniarki poza praktyką jest edukacja, dydaktyka i nauka – dodaje.

Zachęcamy do publikacji na łamach naszych czasopism

Wszystkich – lekarzy, pielęgniarki, mikrobiologów, ratowników medycznych, którzy chcieliby napisać o swoim doświadczeniu w jednym z naszych czasopism: Forum Zakażeń, Leczenie Ran, Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, Chirurgia Plastyczna i Oparzenia – prosimy o kontakt: kontakt@new.evereth.pl, nr tel. +48 22 813 21 92.

Zobacz również

Udostępnij

Evereth Publishing