Virulence and resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from patients with urogenital infections

Tomasz Żądło1, 2 | Agnieszka Chmielarczyk3 | Dorota Romaniszyn3 | Jadwiga Wójkowska-Mach3

1 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
3 Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Tomasz Żądło, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologi Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Wpłynęło: 17.10.2016

Zaakceptowano: 21.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016068

Forum Zakażeń 2016;7(5):389–391

Streszczenie: Zbadano wirulencję i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z zakażeniami dróg moczowo-płciowych z obszaru południowej Polski. Zgromadzono 71 szczepów, które przebadano pod kątem lekooporności na różne grupy antybiotyków, w tym antybiotyki beta-laktamowe, makrolidy, aminoglikozydy, fluorochinolony, tetracykliny, chloramfenikol i nitrofurantoinę. U dwóch szczepów potwierdzono fenotyp MRSA (ang. methicillin-resistant S. aureus). Przy pomocy PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) poszukiwano genów oporności: mecA (oporność na metycylinę), mup (oporność na mupirocynę), ermA, ermB, ermC (oporność na makrolidy), a także genów zjadliwości: tsst (wytwarzanie toksyny wstrząsu toksycznego), lukE (powstawanie leukocydyny E) oraz pvl (wytwarzanie leukocydyny Panton-Valentine). Autorzy wyrażają nadzieję, że zaprezentowane badania przyczynią się do poszerzenia wiedzy z zakresu zakażeń układu moczowo-płciowego powodowanych przez szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus aureus.

SŁOWA KLUCZOWE: erm, mecA, MLSB, MRSA, MSSA, mup, Staphylococcus aureus, tsst

Abstract: Virulence and drug resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from adult patients with urogenital infections who came from the southern area of Poland were investigated. The analysis involved 71 S. aureus strains. Drug resistance on a lot of antibiotics such as beta-lactams, macrolides, aminoglycosides, fluoroquinolones, tetracyclines, chloramphenicol, nitrofurantoin was tested. Two MRSA (methicillin-resistant S. aureus) strains were found. The resistance genes such as mecA, mup and ermA, ermB and ermC were detected using PCR (polymerase chain reaction) method. Virulence genes tsst – gene responsible for production of toxic shock syndrome toxin, lukE – responsible for leukocidin E and pvl – producing Panton-Valentine leukocidin were detected with PCR method. Our investigation improved the current knowledge on urogenital infections caused by S. aureus in southern Poland.

KEY WORDS: erm, mecA, MLSB, MRSA, MSSA, mup, Staphylococcus aureus, tsst

Udostępnij

Evereth Publishing