The role of itraconazole in the treatment of fungal infections

Agata Owczarek | Urszula Nawrot

 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Urszula Nawrot Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 12, Fax: (71) 784 06 74

Wpłynęło: 18.08.2016

Zaakceptowano: 12.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016054

Forum Zakażeń 2016;7(5):359–364

Streszczenie: Itrakonazol jest drugim najszerzej stosowanym triazolem, charakteryzującym się nieliniowością profilu farmakokinetycznego. Lek ten silnie wiąże się z białkami krwi i osiąga duże stężenia w tkankach. Spektrum działania itrakonazolu obejmuje najczęstsze patogeny grzybicze z rodzajów Candida, Cryptococcus i Aspergillus, a także dermatofity, grzyby dimorficzne oraz wiele gatunków pleśni. Antymikotyk ten posiada duże znaczenie w profilaktyce i terapii wielu zakażeń grzybiczych, jest stosowany głównie w leczeniu: kandydozy jamy ustnej, gardła i przełyku, pochwy, przewlekłych i alergicznych postaci aspergilozy oraz w zakażeniach wywołanych przez grzyby dermatofitowe. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki itrakonazolu oraz jego aktualnego miejsca w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Słowa kluczowe: azole, itrakonazol, terapia grzybic

Abstract: Itraconazole is the second most widely used triazole characterized by a non-linear pharmacokinetic profile. The drug binds strongly to blood proteins and achieves high concentration in tissues. The spectrum of its activity includes the most common fungal pathogens of the genera Candida, Cryptococcus, Aspergillus, dermatophytes, dimorphic fungi, and many other. This derivative still has great importance in the prevention and treatment of variety of fungal infections, including the treatment of candidosis of the oral cavity, pharynx and esophagus, vaginas as well as chronic and allergic forms of aspergillosis and infections caused by dermatophytes. The aim of the study is to present the characteristics of itraconazole and its current place in the treatment of fungal infections.

Key words: antifungial therapy, azoles, itraconazole

Udostępnij

Evereth Publishing