Immunonutrition in burn treatment

Maja Czerwińska-Rogowska1, 2 | Andrzej Krajewski2 | Bartosz Rudnicki1 | Tomasz Nogal1 | Dawid Pacek1 | Sebastian Kuras1 | Maciej Domin1 | Albert Stachura1 | Marta Markowska1 | Zofia Polakowska3 | Krzysztof Piorun1, 2

ORCID*: 0000-0002-4560-7741 | 0000-0002-2485-2115 | 0000-0002-2700-8438 | 0000-0003-3191-4561 | 0000-0003-0207-7282 | 0000-0002-7858-5227 | 0000-0003-2463-4318 | 0000-0002-1887-7340 | 0000-0001-8287-7786 | 0000-0001-5141-8683 | 0000-0002-8176-957X

1 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach
3 Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Andrzej Krajewski Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, ul. Niechorska 7, 72-300 Gryfice, Tel.: 91 384 20 61 wew. 431, Fax: 91 384 58 64, e-mail: ak@akrajewski.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.09.2018

Zaakceptowano: 30.09.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018013

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):67–70

Streszczenie: Żywienie immunomodulujące obejmuje stosowanie substancji odżywczych w celu wzmocnienia lub modyfikacji odpowiedzi immunologicznej organizmu. Produkty wykorzystywane w tego rodzaju interwencji dietetycznej często zawierają kilka związków immunomodulujących. Najczęściej badanymi i najszerzej opisywanymi w literaturze związkami tego typu są kwasy tłuszczowe omega-3 (oleje rybne), glutaminian i arginina. W celu wzmocnienia ich efektu stosowane są również aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach, nukleotydy i antyoksydanty. U osób z ciężkimi oparzeniami występują istotne nieprawidłowości w reakcji odpornościowej organizmu. Dlatego też interwencje żywieniowe, szczególnie z komponentą immunomodulującą, wydają się mieć szczególne znaczenie u pacjentów oparzonych.

Słowa kluczowe: immunożywienie, oparzenia, żywienie immunomodulujące

Abstract: Immunonutrition involves the use of specific nutrients to strengthen the immune system. Omega-3 fatty acids (fish oils), glutamate and arginine are among the most frequently described and studied in literature. Branched-chain amino acids, nucleotides and antioxidants are used to strengthen their effects. Burn patients present with significant abnormalities in their immune response. Therefore, nutritional interventions, especially those with an immunomodulatory component seem to be of particular importance in burn patients.

Key words: burns, immunomodulatory diet, immunonutrition

Udostępnij

Evereth Publishing