Use of voriconazole in therapy and prophylaxis of invasive fungal infections

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik2 | Marta Wróblewska1, 2

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 01.02.2016

Zaakceptowano: 19.02.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016009

Forum Zakażeń 2016;7(1):13–17

Streszczenie: Worykonazol jest lekiem z wyboru w leczeniu inwazyjnej aspergilozy, scedosporiozy i fuzariozy (także u pacjentów w neutropenii). Innym wskazaniem do zastosowania tego leku jest terapia kandydoz wywołanych przez szczepy z rodzaju Candida oporne na flukonazol, zwłaszcza Candida krusei. Zgodnie z zaleceniami ECIL-5, stosowanie worykonazolu w leczeniu empirycznym zakażeń grzybiczych u pacjentów onkohematologicznych posiada wysoką rekomendację (BI). Oprócz zastosowania terapeutycznego, lek ten jest zalecany także w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia takich infekcji.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie, profilaktyka, worykonazol

Abstract: Voriconazole is the drug of choice in therapy of invasive aspergillosis, scedosporiosis and fusariosis (also in patients with neutropaenia). Another indication for clinical use of this drug is also treatment of candidiasis caused by Candida strains resistant to fluconazole, particularly Candida krusei. According to the ECIL-5 guidelines, the use of voriconazole is highly recommended (BI) in empiric therapy of fungal infections in oncohaematological patients. Apart from therapeutic use, voriconazole is also recommended in prophylaxis of invasive fungal infections in haematopoietic stem cell transplant recipients, classified in the high risk group.

Key words: invasive fungal infections, prophylaxis, therapy, voriconazole

Udostępnij

Evereth Publishing