Catheter-related blood stream infection due to Candida glabrata – a case report

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Grzegorz Niewiński2 | Ewa Swoboda-Kopeć1

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Oddział Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Beata Sulik-Tyszka Zakład Mikrobiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 27.08.2014

Zaakceptowano: 30.10.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014062

Forum Zakażeń 2014;5(6):397–399

Streszczenie: Pacjenci hospitalizowani w oddziałach intensywnej terapii (OIT) są grupą chorych, u ktorych częściej niż u innych pacjentow w przebiegu hospitalizacji dochodzi do powikłań infekcyjnych. W artykule przedstawiono przypadek fungemii o etiologii Candida glabrata związanej z obecnością cewnika. Po szybkim zidentyfikowaniu czynnika etiologicznego z powodzeniem terapeutycznym zastosowano terapię mykafunginą.

Słowa kluczowe: Candida glabrata, fungemia odcewnikowa, mykafungina

Abstract: Hospitalization in intensive care unit is burdened with numerous risk factors, and complications due to infections are frequently observed in this group of patients. Case of catheter- related fungemia caused by Candida glabrata have been presented in the article. Successful isolation of etiological agent allowed introduction of the therapy with micafungin which evinced to be effective.

Key words: Candida glabrata, catheter-related fungemia, micafungin

Udostępnij

Evereth Publishing