Bacterial translocation and distant tissue infections, with particular reference to oral microbiota translocation

Justyna Paleczny | Elżbieta Piątkowska | Marzenna Bartoszewicz

ORCID*: 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-3630-0289 | 0000-0002-6542-2525

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz  Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.02.2019

Zaakceptowano: 27.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019011

Forum Zakażeń 2019;10(1):51–56

Streszczenie: Ludzki organizm zasiedlany jest przez olbrzymią liczbę bakterii i grzybów. Ta wielogatunkowa społeczność drobnoustrojów – żyjąca zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz organizmu człowieka – nosi nazwę mikrobiomu. Mikrobiom znajduje się w równowadze z układem odpornościowym, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Zaburzenie tej równowagi jest konsekwencją nieprawidłowej pracy układu odpornościowego, przyjmowania antybiotyków lub translokacji drobnoustrojów. Zmiana niszy ekologicznej przez drobnoustroje może być wynikiem procedur diagnostycznych i leczniczych. Nieprawidłowa higiena jamy ustnej u pacjentów hospitalizowanych zwiększa zachorowalność na zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (VAP). W celu zapobiegania infekcjom górnych i dolnych dróg oddechowych zaleca się systematyczne stosowanie środków do płukania jamy ustnej o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Obecnie najczęściej wykorzystywanym lewaseptykiem jest poliheksanidyna, która wykazuje szerokie spektrum przeciwdrobnoustrojowe, i co ważne, nie działa drażniąco na błonę śluzową. Regularne płukanie jamy ustnej lewaseptykami obniża liczbę drobnoustrojów ją zasiedlających, w tym patogennych, oraz ogranicza ryzyko translokacji do dolnych dróg oddechowych.

Słowa kluczowe: antyseptyka, chlorheksydyna, dichlorowodorek oktenidyny, infekcja, jama ustna, mikrobiom, mikrobiota, poliheksanidyna, translokacja bakteryjna

Abstract: The human body is colonized by a great amount of multi-species bacteria and fungi. The microbial community, located on the surface and inside the body, bears a name microbiome. The microbiome being in a balanced state with the immune system affects human body positively. Immune system disorders, antibiotic therapy or microbial translocation leads to disbalance. Microbial translocation is a frequent result of diagnostic and therapeutic procedures. Improper oral hygiene increases the incidence of ventilator-associated pneumonia (VAP) in hospitalized patients. In order to prevent upper and lower respiratory tract infections systematic use of mouthwash with antibacterial and antifungal properties is recommended. Currently, the most commonly used agent in wound irrigation is polyhexanide, which combats a broad spectrum of microbes and most importantly does not irritate the mucous membrane. Regular rinsing of the oral cavity reduces the amount of microbiota and limits its translocation to the lower respiratory tract.

Key words: antisepsis, bacterial translocation, chlorhexidine, infection, microbiome, microbiota, octenidine dihydrochloride, oral cavity, polyhexanide

Udostępnij

Evereth Publishing