Zastosowanie płata śmigłowego w zabiegach rekonstrukcyjnych podudzia oraz stopy

Mohan Kumar Kumaraswamy1 | Divya S. Narsingam2 | Roshan N. Shetty3

ORCID*: 0000-0002-1619-9478 | 0000-0002-3631-2642 | 0000-0001-8038-9498

1 MS Ramaiah Medical College, Bangalore, India
2 CARE Hospitals, Hyderabad, India
3 East Point Medical College, Bangalore, India

Divya S. Narsingam CARE Hospitals, Hyderabad, India, Road No 1, Banjara Hills, Hyderabad – 500034, Phone no: +91 990 01 354 89, e-mail : divya.narsingam@gmail.com

*according to the order on the list of Authors

Received: 27.12.2018

Accepted: 10.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019001

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):101–106

Abstract: Reconstruction of leg and foot defects has always remained a challenge. Traditional local muscular flaps provide good coverage but at the expense of loss of function. In this region, fasciocutaneous flaps have always been a superior reconstructive option, however they were characterized by limited mobility and unpredictable survival when pedicled. Propeller flaps provide a reasonable solution for these defects both in terms of function and aesthetics. This is a retrospective study of patients who underwent reconstructive surgery of the leg and foot with the use of a propeller flap in a tertiary care centre in Bangalore, India, between 2010 and 2018. The aetiology of the defects, source artery of perforator, and complications have been enlisted. We would like to share our experience regarding reconstructive surgery performed with propeller flaps in the lower limb.

Key words: leg defects, perforator flaps, propeller flaps, reconstruction

Streszczenie: Zabiegi rekonstrukcyjne podudzia oraz stopy od zawsze stanowiły wyzwanie dla chirurgów. Miejscowe płaty mięśniowe zapewniają dobre pokrycie ubytku, jednak wiążą się z utratą funkcji. Płaty powięziowo-skórne są uznawane za korzystniejszą opcję w przypadku wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych w obszarze podudzia oraz stopy, jednak cechuje je ograniczona ruchomość oraz wysokie ryzyko obumarcia w przypadku uszypułowania. Rekonstrukcja za pomocą płata śmigłowego to optymalne rozwiązanie w przypadku rekonstrukcji ubytków kończyn dolnych – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Przeprowadzono analizę retrospektywną pacjentów hospitalizowanych w latach 2010–2018 w ośrodku o najwyższej referencyjności (Bengaluru, Indie), u których za pomocą płata śmigłowego przeprowadzono zabiegi rekonstrukcyjne okolicy podudzia oraz stopy. W niniejszej pracy przedstawiono etiologię ubytków skórnych, źródła perforatorów tętniczych oraz możliwe powikłania. Celem było zaprezentowanie doświadczeń własnych autorów w zakresie zabiegów rekonstrukcyjnych kończyny dolnej wykonywanych przy użyciu płatów śmigłowych.

Słowa kluczowe: płat perforatorowy, płat śmigłowy, ubytki kończyn dolnych

Udostępnij

Evereth Publishing