Role of azithromycin in upper respiratory tract infections in children

Beata Zielnik-Jurkiewicz

Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Dziecięcy im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, 02-934 Warszawa, Tel.: (22) 509 82 76

Wpłynęło: 03.02.2014

Zaakceptowano: 01.04.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014005

Forum Zakażeń 2014;5(2):85–92

Streszczenie: W populacji dziecięcej infekcyjne zapalenia górnych dróg oddechowych należą do jednych z częściej występujących chorób i nierzadko mają charakter nawrotowy. Wiąże się on z: wielogodzinnym przebywaniem w zbiorowiskach dziecięcych (żłobki, przedszkola, szkoły), posiadaniem rodzeństwa, narażeniem na dym tytoniowy i zwykle zbyt krótkim okresem karmienia piersią przez matkę. W wielu badaniach klinicznych wykazano skuteczność azytromycyny w leczeniu bakteryjnych infekcji górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok przynosowych, gardła i migdałków podniebiennych, krtani i tchawicy), a także bakteryjnego zapalenia ucha środkowego. Najczęściej zakażenia te powodują bakterie typowe, ale zapalenia narządów laryngologicznych mogą być także wywoływane przez bakterie atypowe lub mieć etiologię mieszaną (bakterie typowe i atypowe). Wnikliwe rozważenie etiologii zapalenia jest niezbędne w każdym przypadku, gdyż ma to wpływ na wdrożenie optymalnej antybiotykoterapii. Przy braku poprawy klinicznej po zastosowaniu antybiotyków β-laktamowych należy rozważyć zmianę leku lub zastosowanie terapii skojarzonej z azytromycyną, która jest skuteczna zarówno w leczeniu typowych, jak i atypowych zakażeń u dzieci w obrębie górnych dróg oddechowych.

Słowa kluczowe: azytromycyna, bakterie atypowe, dzieci, górne drogi oddechowe, zakażenie, zapalenie

Abstract: Upper respiratory tract infections in children are the most frequent diseases and may often recurrent. Recurrence of disease is associated with long hours of interruption in communities of children (nursery, kindergarden and school), siblings, exposure tobacco smoke and usually too short a period of breast-feeding. In many clinical studies efficacy of azithromycin in the treatment of bacterial upper respiratory tract infections (rhinosinusitis, tonsillopharyngitis and tracheolaryngitis) and bacterial otitis media also was demonstrated. Most often these infections typically causing bacteria, but inflammatory disease ENT can also be caused by atypical bacteria or have mixed etiology (typical and atypical bacteria). The aetiology should be considered in any case as it has an impact on the implementation of empiric antibiotic therapy. The absence of clinical improvement after β-lactam antibiotics application, you should consider changing the antibiotic or join azithromycin. Azithromycin is effective for the treatment of both typical and atypical infections in children in the upper respiratory tract.

Key words: atypical bacteria, azithromycin, children, infection, inflammation, upper respiratory tract

Udostępnij

Evereth Publishing