Microbiological characteristic bacteria of the genus Legionella: clinical forms of infection, diagnosis and treatment – part II

Agnieszka Sikora1 | Małgorzata Wójtowicz-Bobin1 | Anna Sikora2 | Maria Kozioł-Montewka1 | Dagmara Strzelec-Nowak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: (81) 742 37 58, Fax: (81) 742 37 81

Wpłynęło: 25.01.2014

Zaakceptowano: 15.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014007

Forum Zakażeń 2014;5(2):73–77

Streszczenie: Legionella spp. występują powszechnie w środowisku naturalnym i sztucznym. Bakterie z rodzaju Legionella spp. są patogenami wewnątrzkomórkowymi i mogą powodować szerokie spektrum chorób – od zakażeń o łagodnym przebiegu o objawach grypopodobnych (gorączka Pontiac), do ciężkich atypowych zapaleń płuc (choroba legionistów). Do infekcji dochodzi poprzez inhalację aerozolu wodno-powietrznego lub aspirację wody zanieczyszczonej bakteriami Legionella. Podstawowe metody diagnostyczne w kierunku legionelozy to oznaczanie przeciwciał w surowicy oraz antygenu L. pneumophila SG 1 w moczu. W leczeniu stosuje się głównie antybiotyki makrolidowe i fluorochinolony.

Słowa kluczowe: antygen w moczu, choroba legionistów, gorączka Pontiac, Legionella, przeciwciała anty-Legionella

Abstract: The bacteria are widespread in nature and man-made water systems. Legionella spp. are intracellular microorganisms which may cause a wide spectrum of diseases, including a mild, self-limited influenza-like syndrome (Pontiac fever) and community-acquired or nosocomial pneumonia (Legionnaires’ disease). The infection takes place through the inhalation of water-air aerosol or aspiration of contaminated water with the Legionella bacteria. Laboratory diagnostic methods include L. pneumophila SG 1, antibodies assays, and antigen detection in urine. Macrolides and fluoroquinolones are the most widely used drugs in treatment.

Key words: antibodies anty-Legionella, antigen in urine, Legionella, legionnaires’ disease, Pontiac fever

Udostępnij

Evereth Publishing