The importance of flucytosine in the treatment of AIDS-associated cryptococcal meningoencep halitis – a case report

Anita Olczak | Edyta Grąbczewska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Anita Olczak Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Tel.: (52) 325 56 05, Fax: (52) 345 71 95

Wpłynęło: 18.02.2014

Zaakceptowano: 02.04.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014013

Forum Zakażeń 2014;5(1):49–55

Streszczenie: Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (ang. cryptococcal meningoencephalitis – CM) jest ciężkim zakażeniem oportunistycznym, które rozwija się u chorych z niedoborami odporności. Do najważniejszych czynników ryzyka należą: późna faza zakażenia HIV (ang. human immunodeficiency virus), intensywna immunosupresja, przebyta transplantacja, białaczki i chłoniaki. Wprowadzenie terapii antyretrowirusowej (ang. highly active antiretroviral therapy – HAART) obniżyło śmiertelność wśród pacjentów zakażonych HIV i zmniejszyło zapadalność na kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Obecnie choroba występuje u osób nieleczonych, często nieświadomych zakażenia HIV. Niezależnie od postępu w leczeniu przeciwgrzybiczym i antyretrowirusowym, śmiertelność w przebiegu CM jest nadal wysoka. Kuracja polega na stosowaniu skojarzonej terapii przeciwgrzybicznej, przebiegającej w trzech fazach: indukcyjnej, konsolidacyjnej i podtrzymującej oraz intensywnemu leczeniu wysokiego ciśnienia śródczaszkowego. Wyniki badań klinicznych wskazują, że najlepsze efekty uzyskuje się podczas stosowania amfoterycyny B (AmB) i flucytozyny oraz terapii antyretrowirusowej. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z AIDS chorego na kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz informacje dotyczące współczesnej wiedzy na temat leczenia i przebiegu tej choroby.

Słowa kluczowe: AIDS, flucytozyna, HIV, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, lekooporność, skojarzone leczenie przeciwgrzybicze

Abstract: Cryptococcal meningoencephalitis (CM) is a life-threatening opportunistic infection typically occurring in the context of impaired immunity. The most important underlying conditions are late stage of HIV (human immunodeficiency virus) infection, extensive immunosuppressive treatment, transplantations, leukemia and lymphomas. The introduction of antiretroviral therapy has significantly reduced morbidity and mortality in HIV-infected patients and has decreased incidence of cryptococcal meningoencephalitis. It occurs mainly in untreated patients, who are often first diagnosed with HIV infection on presentation. Despite of improvements in the antifungal regimens and antiretroviral therapy mortality due to cryptococcal meningitis is still high. Its management is characterized by the administration of initial combination antifungal therapy by following the principles of induction, consolidation, and maintenance therapy with aggressive management of elevated intracranial pressure. Recent prospective trials on combination antifungal therapy, and the timing of the initiation of highly active antiretroviral therapy (HAART), suggest amphotericin B (AmB) plus flucytosine and initiation of HAART are optimal therapy for management of patients with AIDS and CM. In this paper was presented a case of a patient with cryptococcal meningitis and encephalitis in AIDS and information about the current state of knowledge about the treatment and course of the disease.

Key words: AIDS, combination antifungal therapy, cryptococcal meningitis, drug resistance, flucytosine, HIV

Udostępnij

Evereth Publishing