Fecal incontinence management system as an alternative method of care of a patient with diarrhea in the intensive care unit

Joanna Rudek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Alergii i Immunologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, Tel.: (12) 430 52 66 wew. 255, Fax: (12) 430 52 66 wew. 503

Wpłynęło: 17.02.2014

Zaakceptowano: 05.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014011

Forum Zakażeń 2014;5(1):7–15

Streszczenie: Biegunka (ang. diarrhea) jest często występującym działaniem niepożądanym, komplikującym leczenie pacjentów przebywających w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pojawia się w wyniku podawania dużych ilości leków (w tym antybiotyków) oraz zaburzeń przewodu pokarmowego związanych z zakażeniem. Choroba ta (infekcyjna i nieinfekcyjna) przyczynia się do pogorszenia ostatecznego wyniku leczenia. Pielęgnacja chorego z biegunką jest bardzo czasochłonna i kosztowna, wiąże się ze zużyciem dużej ilości materiałów medycznych, tj.: pieluchomajtek, podkładów jednorazowych, odzieży ochronnej (fartuchy, rękawiczki, maseczki), bielizny pościelowej oraz środków myjących i pielęgnujących skórę pacjenta.

Słowa kluczowe: biegunka, oddział intensywnej terapii, opieka pielęgniarska

Abstract: Diarrhea is a common adverse event which complicate treatment course of intensive care unit (ICU) patients and it is caused by the intensive drug administration, antibiotics, and also disturbances of gastrointestinal tract associated with infections. This disease (infective or non-infective) contributes to the deterioration of the final treatment outcome. The care of patients with diarrhea is costly and time-consuming, and is associated with the extensive use of medical resources, i.e.: incontinence briefs, disposable pads, protective clothing (coats, gloves, masks), as well as bed linens and the patient’s skin clean and care products.

Key words: diarrhea, intensive care unit, nursing care

Udostępnij

Evereth Publishing