Copper coated surfaces as a part of the infection control system

Artur Drzewiecki

Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, Tel.: (91) 813 94 56, Fax: (91) 813 94 49

Wpłynęło: 01.10.2013

Zaakceptowano: 20.11.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013054

Forum Zakażeń 2013;4(5):317–323

Streszczenie: Powierzchnie zawierające miedź są od dawna znane ze swych właściwości biobójczych, dlatego też rozważane jest ich zastosowanie jako elementu systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Przeprowadzone niedawno badania kliniczne wykazały, że istotnie zmniejszają one częstość takich zakażeń. W pracy opisano właściwości powierzchni pokrytych miedzią, wpływające na ich efektywność w kontroli zakażeń szpitalnych.

Słowa kluczowe: miedź, powierzchnia, zakażenia szpitalne

Abstract: Copper containing surfaces has long been known for its biocidal properties, and therefore their application is being considered as part of the hospital infection control system. Recent clinical trials have shown that there is indeed such surfaces reduce the incidence of nosocomial infections. This paper describes the properties of the copper coated surfaces affecting their effectiveness in the control of nosocomial infections.

Key words: copper, nosocomial infections, surface

Udostępnij

Evereth Publishing