Changes in characteristic of antimalarial drug Malarone® (atovaquone/proguanil)

Piotr Kajfasz

Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 53 72, Fax: (22) 631 05 34

Wpłynęło: 06.05.2013

Zaakceptowano: 25.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013022&

Forum Zakażeń 2013;4(3):207–210

Streszczenie: Malarone® jest preparatem przeciwmalarycznym, rekomendowanym przez WHO (ang. World Health Organization) i CDC (ang. Centre for Disease Control and Prevention) do stosowania podczas wyjazdów w rejony występowania chlorochino- i wielolekoopornych szczepów Plasmodium falciparum. Zalety tego leku, złożonego z atowakwonu i proguanilu, są liczne: wysoka skuteczność w stosunku do najgroźniejszego zarodźca zimnicy, jakim jest P. falciparum, nielimitowany czas stosowania (uzależniony wyłącznie od tolerancji leku i okresu przebywania w strefie zagrożenia), krótki czas przyjmowania po opuszczeniu strefy malarycznej (7 dni) oraz wysoki profil bezpieczeństwa. Lek działa zarówno na fazę czerwonokrwinkową, jak i na wątrobową cyklu rozwojowego pasożyta. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania tego leku są: ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), ciężka padaczka oraz nadwrażliwość na substancje zawarte w preparacie. Do słabych stron połączenia atowakwonu z proguanilem należą między innymi zmniejszona skuteczność w przypadku inwazji Plasmodium vivax oraz brak działania na wątrobowe hipnozoity Plasmodium vivax i Plasmodium ovale. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: bóle głowy i brzucha, brak apetytu, rzadziej nudności i wymioty.

Słowa kluczowe: atowakwon/proguanil, malaria, Malarone®

Abstract: Atovaquone/proguanil (Malarone®) is recommended by the Centre for Disease Control and Prevention (CDC) for prevention of Plasmodium falciparum malaria in chloroquine-resistant and multidrug-resistant areas. The advantages of Malarone® are numerous. They include: high effectiveness against P. falciparum malaria, unrestricted time of prophylactic use, short time of application after leaving risk area, high safety profile. The drug acts against both the blood and liver phases of parasite. Weak aspects of this drug are as follows: limited efficacy against P. vivax malaria, ineffectiveness against hypnozoites of P. vivax and P. ovale. The Malarone® is contraindicated in individuals who are hypersensitive to atovaquone or proguanil or any component of the formulation and in patients with severe renal impairment (creatinine clearance <30 ml/min). Malarone® should not be taken by people with a history of heavy epilepsy. The most common adverse effects are headaches, abdominal pain, loss of appetite, nausea and vomiting.

Key words: atovaquone/proguanil, malaria, Malarone®

Udostępnij

Evereth Publishing