Prevention of the digestive system disorders during treatment with macrolide antibiotics

Ariel Liebert1, 2 | Ewelina Kałużna3 | Maria Kłopocka1, 2

1 Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Centrum Endoskopii Zabiegowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy
3 Zakład Informatyki i Metodologii Pracy Naukowej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Maria Kłopocka Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 51 05, Fax: (52) 365 51 07

Wpłynęło: 10.06.2013

Zaakceptowano: 26.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013034

Forum Zakażeń 2013;4(3):173–179

Streszczenie: Terapia antybiotykami makrolidowymi może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego. Szczególnie podatna na uszkodzenia, wynikające ze stosowana tej grupy leków, jest wątroba. W pracy zaprezentowano możliwe sposoby profilaktyki i ochrony, które mogą być wdrażane podczas terapii antybiotykami. Omówiono ochronny wpływ sylimaryny, prebiotyku w postaci rozpuszczalnego błonnika z akacji oraz wybranych szczepów bakterii probiotycznych.

Słowa kluczowe: antybiotyki makrolidowe, błonnik akacjowy, hepatotoksyczność, probiotyki, sylimaryna

Abstract: Macrolide antibiotic therapy can negatively affect the functioning of the digestive system. The organ most vulnerable to damage due to use of this group of drugs is the liver. In this paper were presented the possible methods of prevention and protection that can be used during antibiotic therapy. We show the protective effect of silymarin, a prebiotic in the form of soluble acacia fiber and selected strains of probiotic bacteria.

Key words: acacia fiber, hepatotoxicity, macrolide antibiotics, probiotics, silymarin

Udostępnij

Evereth Publishing