Is it necessary to fight spores in a hospital and how to do it?

Elżbieta Kutrowska

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, SP ZOZ, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Tel.: (58) 768 44 22, Fax: (58) 788 45 21

Wpłynęło: 19.11.2012

Zaakceptowano: 20.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):201–205

Streszczenie: Hospitalizacja chorych zainfekowanych Clostridium difficile jest obecnie częstym przypadkiem. Drobnoustrój ten łatwo przenosi się poprzez kontakt z zakażonym pacjentem, a także ze sprzętem, pościelą i powierzchniami. Dekontaminacja pomieszczeń i wyposażenia skażonego sporami wymaga zastosowania preparatów i metod dezynfekcji skutecznych wobec przetrwalników.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, kontaminacja środowiska szpitalnego, metody dezynfekcji

Abstract: Hospitalisation of patients infected with Clostridium difficile is common case nowadays. This micro-organism can easy transfer by contact with infected patients, but also with instruments, bed linen and surfaces. Decontamination of rooms and equipment infected with spores requires preparations and methods of disinfection that are effective against spores.

Key words: Clostridium difficile, disinfection methods, hospital environmental contamination

Udostępnij

Evereth Publishing