Infections due to Salmonella

Jolanta Sarowska1 | Zuzanna Drulis-Kawa2 | Irena Choroszy-Król1

1 Zakład Nauk Podstawowych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Zakład Biologii Patogenów i Immunologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jolanta Sarowska Zakład Nauk Podstawowych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

Wpłynęło: 16.02.2012

Zaakceptowano: 29.02.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):31–36

Streszczenie: Pałeczki Salmonella enterica subsp. enterica są zaliczane do patogenów odpowiedzialnych za wywoływanie różnych schorzeń u ludzi, od gastroenteritis po bakteriemię. Zarówno w Polsce, jak również w większości krajów Unii Europejskiej, serowar Salmonella Enteritidis jest najczęstszą przyczyną zakażeń u ludzi. W ostatnich latach na całym świecie obserwowany jest wzrost udziału pozajelitowych zakażeń wywołanych przez te drobnoustroje.

Słowa kluczowe: Salmonella, zakażenie

Abstract: The Salmonella enterica subsp. enterica is a pathogen that causes a variety of diseases in humans, ranging from gastroenteritis to bacteraemia. The Salmonella Enteritidis serotype has been found to predominate among the nontyphoidal Salmonella species responsible for infections in humans both in Poland and in the majority of European Union countries. An increase in the participation of Salmonella species in extraintestinal infections has recently been observed all over the world.

Key words: infection, Salmonella

Udostępnij

Evereth Publishing