Nietypowe powikłania po usunięciu pękniętych 30-letnich implantów piersiowych. Opis przypadku

Alina Z. Hedrych-Ozimina | Szymon L. Kolacz | Alicja H. Renkielska | Daria J. Dobaczewska | Irena R. Grobelny | Jerzy A. Jankau

Department of Plastic Surgery, Medical University of Gdansk

Alina Z. Hedrych-Ozimina Department of Plastic Surgery, Medical University of Gdansk, 17, Smoluchowskiego Str., PL– 80214 Gdansk, Tel.: +48 58 349 30 47, +48 58 349 30 49, Fax: +48 58349 30 50

Received: 02.06.2016

Accepted: 29.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):77–81

Abstract: Systemic complications triggered by breast implant rupture after breast augmentation surgery are very rare. We present a case of a patient, who developed a severe systemic reaction after removal of ruptured breast implants. Among others she suffered from generalized, life threatening oedema including pleura and pericardium. Conservative symptomatic treatment was ineffective and together with the patient we decided on bilateral breast amputation, which resulted in a relatively fast recovery. Like some other authors we conclude, that simple mastectomy could be an adequate way of treatment in similar cases.

Key words: breast implants, breast prosthesis implantation, silicones, silicone elastomers, silicone gels

Streszczenie: Ogólnoustrojowe powikłania wywołane pęknięciem implantów piersiowych wszczepionych w celu powiększenia piersi są niezwykle rzadkie. W pracy zaprezentowano przypadek pacjentki, u której wystąpiła ostra reakcja układowa po usunięciu pękniętych protez piersi. U chorej obserwowano zagrażający życiu uogólniony obrzęk obejmujący opłucną i osierdzie. Zachowawcze leczenie objawowe było nieskuteczne i razem z pacjentką zadecydowano o obustronnej amputacji piersi, która doprowadziła do szybkiego ustąpienia objawów. Autorzy niniejszej pracy uważają, że – podobnie jak w innych publikacjach dotyczących tej problematyki – prosta mastektomia może być odpowiednim leczeniem w analogicznych przypadkach.

Słowa kluczowe: elastomery silikonowe, implanty piersi, silikony, wszczepienie protez piersi, żele silikonowe

Udostępnij

Evereth Publishing