Invasive meningococcal disease caused by serogroup W and C meningococci in an infant and adolescent patient

Katarzyna Toczek-Kubicka | Jolanta Jasonek | Leszek Szenborn

ORCID*: 0000-0003-0765-9855 | 0000-0002-1662-0963 | 0000-0001-6574-8229

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Leszek Szenborn Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2–2a, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 770 31 50, e-mail: leszek.szenborn@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 14.08.2019

Zaakceptowano: 23.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019040

Forum Zakażeń 2019;10(4):233–238

Streszczenie: W Polsce zdecydowaną większość zakażeń o etiologii Neisseria meningitidis wywołują meningokoki grupy B, a następnie meningokoki C. Jednak od 2014 roku obserwuje się również wzrost zachorowań wywołanych przez meningokoki W. Inwazyjna choroba meningokokowa powodowana przez tę serogrupę charakteryzuje się cięższym przebiegiem, gorszym rokowaniem, występowaniem nietypowych objawów oraz wyższą śmiertelnością. W pracy przedstawiono dwa przypadki inwazyjnej choroby menigokokowej – u niemowlęcia i u nastolatka. Omówiono również epidemiologię meningokoków W w Polsce i Europie oraz zaprezentowano zalecane szczepienia.

SŁOWA KLUCZOWE: inwazyjna choroba meningokokowa, meningokoki C, meningokoki W, szczepienie przeciw meningokokom

Abstract: The majority of cases of invasive meningococcal disease in Poland are caused by serogroup B and less commonly serogroup C meningococci. A rise in serogroup W invasive meningococcal disease has been reported since 2014. Infection caused by this bacteria is characterised by a more severe course, poor prognosis, frequent atypical manifestations and a high fatality rate. Our paper presents two cases of invasive meningococcal disease found in an infant and teenager. The epidemiology of serogroup W in Poland and in Europe and recommended vaccinations are also discussed.

KEY WORDS: invasive meningococcal disease, meningococcal group C, meningococcal vaccination, meningococcal group W

Udostępnij

Evereth Publishing