Dorota Ozga1, 2 | Sabina Krupa1, 2 | Paweł Witt1, 3

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020005

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):9–10

Udostępnij

Evereth Publishing