Marta Tubacka1, 2

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020010

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):21–23

Udostępnij

Evereth Publishing