The role of the nursing staff in treatment process at the plastic surgery department

Paulina Kołodyńska1 | Katarzyna Żuchowska2 

ORCID*: 0000-0002-9036-2528 | 0000-0001-6967-2188

1 Oddział Chirurgii Plastycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Paulina Kołodyńska Oddział Chirurgii Plastycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, e-mail: pkolodynska@cozl.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 16.05.2020

Zaakceptowano: 26.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):37–39

Streszczenie: Wysokospecjalistyczna opieka nad pacjentami onkologicznymi w oddziale chirurgii plastycznej jest sprawowana przez zespoły interdyscyplinarne. Szczególną rolę odgrywają w nich pielęgniarki/pielęgniarze. W artykule zaprezentowano rolę personelu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem onkologicznym po zabiegu chirurgicznym. Praca pielęgniarek i pielęgniarzy stanowi ważny element w zapewnieniu prawidłowej oraz bezpiecznej opieki w okresie przed-, a także pooperacyjnym.

Słowa kluczowe: leczenie, pacjent onkologiczny, personel pielęgniarski, rola pielęgniarki

Abstract: Highly specialized care is delivered to oncological patients within plastic surgery departments by interdisciplinary teams. Nursing staff play an important role in the treatment process. The aim of this paper was to identify the role of nursing staff taking care of oncological patients after surgical reconstructive treatment by means of tissue flaps. Special focus was address to determine the crucial points of perioperative care and patients’ safety provided by nurses in plastic surgery wards.

Key words: nursing staff, nurse tasks, oncological patient, treatment

Udostępnij

Evereth Publishing