Role of cytokines in healing wound process


Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Miłosz Bednarczyk2 | Ewa Rojczyk3 | Artur Pałasz3 |
Marek Kucharzewski4

1 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Oddział Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Lublińcu

3 Wydział Lekarski w Katowicach, Katedra Histologii i Embriologii, Zakład Histologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 15.05.2015

Zaakceptowano: 07.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015010

Leczenie Ran 2015;12(2):41–47

Streszczenie: Gojenie ran jest wieloetapowym procesem prowadzącym do naprawy uszkodzonych tkanek. Wszystkie jego fazy są regulowane przez cytokiny, które są uwalniane w miejscu zranienia i pobudzają konkretne komórki do migracji, proliferacji oraz wydzielania kolejnych cytokin lub składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. extracellular matrix – ECM). Regulują one także proces angiogenezy, kluczowy dla prawidłowego gojenia. Zaburzenia ekspresji cytokin prowadzą do powstawania niegojących się owrzodzeń lub keloidów.

Słowa kluczowe: angiogeneza, cytokiny, gojenie, macierz zewnątrzkomórkowa, rana

Abstract: Wound healing is a multistep process leading to the repair of damaged tissues. Its all stages are regulated by cytokines, which are released at the wound site and stimulate particular cells to migrate, proliferate and to release further cytokines or extracellular matrix (ECM) components. They also regulate angiogenesis process, crucial for appropriate healing. Cytokine expression disturbances result in non-healing ulcers or keloid formation.

Key words: angiogenesis, cytokines, extracellular matrix, healing, wound


Udostępnij

Evereth Publishing