Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wskazało podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran skład Zarządu na kadencję 2015–2018. W skład Zarządu weszli:

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Członek Zarządu
Zofia Augusewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Mariusz Kózka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Paulina Mościcka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy Elektom!

Udostępnij

Evereth Publishing