Forum Zakażeń 2015;6(6):367–428

Andrzej Wiktor Schally – wybitny uczony polsko-amerykański, odkrywca struktury GnRH i innych neurohormonów, laureat Nagrody Nobla

W 89. rocznicę urodzin

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2015;6(6):367–371


Epidemiologia i wrażliwość gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z zakażeń krwi w wybranych oddziałach Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Epidemiology and sensitivity of coagulase-negative staphylococci isolated from blood, infections in selected wards of the Marciniak Hospital – Centre of Emergency Medicine in Wroclaw

Sylwia Balicka | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2015;6(6):373–378


Bakteriemia o etiologii Kocuria kristinae u dziecka przedwcześnie urodzonego. Za każenia wywoływane przez szczepy Kocuria – florę fizjologiczną skóry

Bloodstream infection due to Kocuria kristinae in preterm infant. Infections caused by Kocuria strains – human skin commensals

Katarzyna Jermakow | Agata Mikołajków | Magdalena Pajączkowska | Jędrzej Reczuch | Małgorzata Fleischer

Forum Zakażeń 2015;6(6):379–385


Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej – spostrzeżenia, uwagi, nieprawidłowości

Safety of the infusion therapy – observations, remarks, anomalies

Maria Budnik-Szymoniuk | Agnieszka Pluta | Halina Basińska-Drozd | Wiesława Kujawa | Alicja Marzec | Kamila Faleńczyk

Forum Zakażeń 2015;6(6):387–390


Techniki wykrywania wirusów górnych dróg oddechowych

Detection methods for upper respiratory tract viruses

Szymon Kierat | Urszula Demkow

Forum Zakażeń 2015;6(6):391–395


Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV

Pathogenesis of liver damage due to HC V infection

Małgorzata Pawłowska

Forum Zakażeń 2015;6(6):397–401


Manifestacje pozawątrobowe zakażenia HBV – możliwości terapeutyczne

Extrahepatic manifestations of HBV infection – therapeutic possibilities

Agata Cicha | Paweł Kram | Artur Dróżdż | Arleta Kowala-Piaskowska | Iwona Mozer-Lisewska

Forum Zakażeń 2015;6(6):403–408


„Świt” – wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem ostrego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych HIV

„Dawn” – challenges in the diagnostic and treatment of acute hepatitis C in hiv-infected patients

Iwona Cielniak | Ewa Siwak

Forum Zakażeń 2015;6(6):409–414


„Zmierzch” – przeszczepienie wątroby u osób zakażonych HIV

„DUSK ” – liver transplantation among HIV-infected patients

Miłosz Parczewski

Forum Zakażeń 2015;6(6):415–423


Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego

Preparing the patient for surgery

Anna Ziółko

Forum Zakażeń 2015;6(6):425–428

Evereth Publishing