Forum Zakażeń 2016;7(1):1–69

Ocena adherencji oraz satysfakcji z leczenia HIV i postrzegania przez pacjentów własnego stanu zdrowia na podstawie pilotażowego badania przeprowadzonego w Polsce

Assessment of adherence and patients satisfaction with HIV therapy and perception of their own state of health – a pilot survey study conducted in Poland

Ewa Siewaszewicz | Wojciech J. Tomczyński | Mariusz P. Baj | Radosław Przyrowski

Forum Zakażeń 2016;7(1):1–7


Ocena postawy lekarzy stomatologów wobec pacjentów zakażonych HIV

Assessment of dentists’ general attitude to wards HIV-infected patients

Martyna Biała | Michał Biały | Edyta Lelonek | Małgorzata Inglot | Brygida Knysz

Forum Zakażeń 2016;7(1):9–12


Zastosowanie worykonazolu w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Use of voriconazole in therapy and prophylaxis of invasive fungal infections

Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2016;7(1):13–17


Bezpieczna terapia infuzyjna na przykładzie procesu terapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

Safe infusion therapy described on the basis of the therapeutic process for patients with chronic liver diseases

Wiesława Kujawa | Agnieszka Pluta | Anna Kaźmierczak | Kamila Faleńczyk

Forum Zakażeń 2016;7(1):19–23


Narażenie personelu medycznego na materiał potencjalnie zakaźny. Ochronne działania poekspozycyjne

Exposure to infectious material in the work of the medical staff. Post-exposure prophylaxis

Anna Garus-Pakowska

Forum Zakażeń 2016;7(1):25–31


 

Pielęgnacja skóry u pacjentów z ranami pooperacyjnymi, nietrzymaniem moczu, stomią jelitową oraz żywionych dojelitowo

Skin care for patients with post-surgical wounds, urinary incontinence, stoma, and fedenterally

Maria Przyszlak | Halina Zmuda-Trzebiatowska

Forum Zakażeń 2016;7(1):33–38


Skuteczność i bezpieczeństwo schematu jednotabletkowego elwitegrawir/kobicystat/ emtrycytabina/alafenamid tenofowiru w świetle dostępnych badań

Efficacy and safety of the single tablet regimen elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/ tenofovir alafenamide on the basis of clinical trials results

Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2016;7(1):39–44


Zaburzenia mineralizacji kości w zakażeniu HIV – możliwości terapeutyczne

Bone mineral disorders in HIV infection – therapeutic options

Ewa Siwak | Iwona Cielniak

Forum Zakażeń 2016;7(1):45–50


Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z zakażeniem HIV

The risk of cardiovascular diseases in HIV-positive women

Agata Skrzat-Wojdacz | Justyna D. Kowalska

Forum Zakażeń 2016;7(1):51–55


Aspergiloza osierdzia i mięśnia sercowego – opis przypadku

Aspergillosis of pericardium and the heart muscle – a case report

Michał Górka | Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Piotr Kacprzyk | Ewa Karakulska-Prystupiuk | Krzysztof Mądry | Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek | Wiesław Jędrzejczak | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2016;7(1):57–60


Trudności w leczeniu wstrząsu septycznego u pacjentki w stanie padaczkowym – opis przypadku

Difficulties in the treatment of septic shock in a patient with status epilepticus – a case report

Urszula Zielińska-Borkowska | Aneta Słabuszewska-Joźwiak

Forum Zakażeń 2016;7(1):61–64


Doświadczenia własne we wdrażaniu programu „Higiena rąk to bezpieczna opieka” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu

Forum Zakażeń 2016;7(1):65–69

Evereth Publishing