Zeszyt

Rocznik

„Wsparcie społeczne jako istotny modyfikator jakości życia pacjentów chorych na nowotwory w bezpośrednim okresie przedoperacyjnym ”

Aleksandra Wróbel, Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek

  • 100% 100%

„Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku”

Dorota Dudek

  • 100% 100%

„Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z wyłonioną przetoką jelitową”

Dorota Dudek

  • 100% 100%

„Pacjent bariatryczny w oddziale intensywnej terapii – opis przypadku”

Joanna Rudek, Ilona Nowak

  • 100% 100%

„Rola pielęgniarki w stosowaniu niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu u noworodków”

Magdalena Panek, Przemko Kwinta

  • 100% 100%

„Zamknięty czy otwarty system infuzyjny”

Anna Zdun, Małgorzata Jadczak, Paweł Witt

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing