Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):1–45

Prone position as a method to improve oxygenation in burn patients with acute respiratory distress syndrome


Andrzej Krajewski | Elżbieta Młyńska-Krajewska | Marta Markowska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):1–5

 

The exposure of the theatre personnel to the volatile comp ounds produced during the operation of burn tissue with the use of diathermy – preliminary report


Marta Markowska | Dominika Maciejewska | Ewa Stachowska | Henryk Jeleń | Maja Czerwińska | Maciej Koźlik | Fabian Urban | Piotr Burszewski | Krzysztof Piorun | Mateusz Knakiewicz | Maciej Mazurek | Andrzej Krajewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):7–11

 

Plastic surgery for obesity management


Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Agnieszka Wasilewska | Katarzyna Żuchowska | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):13–17

 

Plastic surgery for bariatric patients


Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Agnieszka Wasilewska | Katarzyna Żuchowska | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):19–25

 

18. Sympozjum “Oparzenia 2016”


Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):27–44

Evereth Publishing