Afiliacje

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Celami Towarzystwa są: rozwijanie i propagowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy,  inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykorzystywanie i wprowadzanie w praktyce swych zdobyczy nauki, a także reprezentowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w kraju i zagranicą.


Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń

Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Celami Towarzystwa są: szerzenie i propagowanie zdobyczy nauki wśród chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych, podnoszenie poziomu wykształcenia zawodowego, kształtowanie postaw etycznych, wdrażanie do pracy naukowej i na rzecz społeczności zawodowej,  integracja zawodowo-naukowa zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia, doskonaleniu kształcenia specjalistów, promowanie kontaktów z organizacjami i ośrodkami w kraju i zagranicą a także reprezentacja wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i zagranicą interesów zawodowych członków Towarzystwa.

Evereth Publishing