Forum Zakażeń

Oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

Interdyscyplinarność i obszerna wiedza
Nasze czasopismo medyczne to dwumiesięcznik ujmujący w swoich treściach problematykę szeroko pojętego zagadnienia jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Najlepsi specjaliści w tematyce zakażeń

Doświadczenie specjalistów różnych dziedzin medycznych pozwala nam przekazać Państwu w Forum Zakażeń szeroką wiedzę o rodzajach zakażeń, poczynając od tych dobrze znanych, jak zwykłe przeziębienia, do tych o najbardziej agresywnej formie, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie wsierdzia wywoływane przez bakterie i wirusy.

Nasza współpraca z gronem utalentowanych lekarzy, którzy na co dzień zmagają się z problematyką zakażeń obfituje w interesujące prace naukowe, mające na celu zaprezentowanie kluczowych wytycznych dotyczących postępowania, przedstawienie poglądów na temat zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń oraz metod ich leczenia.

Obecność na najważniejszych wydarzeniach w branży

Forum Zakażeń w nakładzie do 6000 egzemplarzy trafia bezpłatnie do członków afiliowanych Towarzystw oraz towarzyszy uczestnikom wielu ogólnopolskich konferencji tematycznych.
Indeksacje
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa
CINAHL/EBSCO
Crossref
Polska Bibliografia Lekarska
Informacje wydawnicze
Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2082-0623
e-ISSN 2084-4174
Nakład: do 6000
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Evereth Publishing