Forum Leczenia Ran

Forum Leczenia Ran to oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Periodyk podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii. Tworzą go najlepsi eksperci w dziedzinie leczenia ran w Polsce.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

POWSTANIE CZASOPISMA FORUM LECZENIA RAN

Pojawienie się czasopisma naukowego Forum Leczenia Ran ściśle wiąże się z powstaniem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran w 2019 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; zarówno rodzimych Towarzystw, jak i między innymi Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA).

OBECNOŚĆ NA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W BRANŻY

Czasopismo medyczne ukazuje się także w formie wydań suplementowych, towarzyszących wydarzeniom Towarzystw współpracujących z kwartalnikiem. Uczestnicy największej konferencji o leczeniu ran w Polsce, Forum Leczenia Ran, otrzymują egzemplarz czasopisma bezpłatnie podczas wydarzenia. Nakład periodyku Forum Leczenia Ran wynosi do 3000 egzemplarzy. Członkowie afiliowanych Towarzystw otrzymują zeszyty czasopisma z regularną częstotliwością jako pozycje bezpłatne.

Informacje wydawnicze

Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN: 2719-2989
Nakład: do 3000
Częstotliwość: kwartalnik

Evereth Publishing